Zhotovení keltského kříže

Objednatel:   PSJ, a.s. Jihlava
Místo realizace:   ZOO Jihlava